ETT HÅLLBART FÖRETAG

PERSONAL

För oss på Karosserservice är det självklart att alla våra medarbetare ska jobba under goda arbetsvillkor och målet är att vi ska ha kontrollerade och goda arbetsförhållanden genom hela vår värdekedja.

RECYCLING

Det bästa sättet att minska en produkts miljöpåverkan är att förlänga dess livslängd och optimera användningen av den. För att bidra till detta utför vi här på Karosseriservice service och reparationer samt överflytt av befintliga skåp till nya chassie.

MILJÖ

Vi är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning, de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar
och vill bidra till ett hållbart samhälle på
de sätt vi kan.

KLIMATET

Vi vill så långt vi kan verka för en hållbar värdekedja & dra ner på onödig resursförbrukning. Vår tillverkande industri kräver en väsentlig mängd energi, därför har vi gjort en energikartläggning som identifierar energi effektiviserings-potentialen. Vi strävar efter att använda mer energi från förnybara källor eller energikällor med lägre klimatpåverkan.

EKONOMI

Genom att arbeta med hållbarhet anser vi på Karosserservice att vår lönsamhet kommer att öka och då kommer vi i ännu större grad att kunna fokusera på hållbarhet, det blir en win-win situation.

AVFALLSHANTERING

Här på Karosserservice använder vi oss av säker avfallshantering i samarbete med Stena recycling och avfallet sorteras så att det skyddar miljön i möjligaste mån. Stena hjälper oss att ta hand om det farliga avfallet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.